Generelle vilkår

Översikt

Den här hemsidan drivs av smart-butik. Genom hela sidan, termer “vi”, “oss” och “våra” hänvisar till smart-butik. smart-butik erbjuder den här hemsidan, inklusive all information, verktyg och tjänster, till dig, användaren, betingat av din godkännande av alla villkor, förutsättningar, policy och noteringar här.

Genom att besöka vår hemsida och/eller köpa något från oss, blir du en del av vår “Tjänst” och accepterar att vara bunden till följande Användarvillkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer som hänvisas och / eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Var vänlig och läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda någon tjänst. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera den här sidan med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värdad av Ovh Inc. Denna online-e-handelsplattform gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1–ONLINEBUTIK VILLKOR

Genom att godkänna Användarvillkoren, By agreeing to these Terms of Service, du intygar att du är minst i åldersgränsen i ditt land eller där du är bosatt, eller att du är majoritets ålder i ditt land eller din bosättningsland och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre anhöriga använda denna sajt.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna syften eller bryta mot lagar i din domsrätt genom att använda våra tjänster (inkluderar men begränsar ej upphovsrätt).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, omsälja eller utsätta någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 – NÖJAKTIGHET, HELHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om informationen på sidan inte är riktig, komplett eller nuvarande. Materialet på den här sidan är bara för generell information och ska inte litas på helt eller användas som grund för att göra ett beslut, utan att konsultera primära, mer exakta, eller mer nuvarande informationskälla. All tillit på materialen på den här sidan är på din egen risk.  

Den här sidan kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte nuvarande och är bara för din hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår hemsida. 

SEKTION 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkten kan ändras utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten när som helst att modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, upphävande eller upphörande av tjänsten.

SEKTION 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga bara online via hemsidan. De här produkterna eller tjänsterna kan ha begränsad mängd och kan returneras eller utbytas bara enligt våra Retur Villkor. 

Vi har gjort vårt bästa för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi tillverkar inte någon produkt som säljs på webbplatsen. Dessa produkter levereras av internationella leverantörer och är inte vår egendom. Vi är bara ansvariga för marknadsföringen av dessa produkter.

När du gör en beställning på hemsidan, beställer vi efterfrågade produkten från leverantören som kommer att leverera din beställning till din adress.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten av produkten, tjänsten, informationen, eller andra materialer som är köpta eller erhållna kommer att möta dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

SEKTION 6 – RÄTTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om det händer att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår Retur policy.

SEKTION 7 –VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från utomstående som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “som de är” och “som tillgängliga” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från utomstående.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) utomståendes leverantör (er).

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller artiklar på hemsidan (inklusive utsläpp av nya verktyg och resurser). Sådana artiklar och/eller tjänster ska också vara ett ämne av de här Användarvillkoren..

SEKTION 8 – UTOMSTÅENDE LÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från utomstående.

Utomstående länkar på denna webbplats kan leda dig till utomstående webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från utomstående.

Vi är inte ansvariga för skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med utomståendes webbplatser. Läs igenom utomståendes policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående produkter från utomstående bör riktas till utomstående

SEKTION 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR

Vissa kundrecensioner som publiceras på webbplatsen har samlats in och importerats från andra webbplatser som amazon, ebay etc.

Vi garanterar att kommentarerna och recensionerna är exakt samma och gäller samma produkt.

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller annars (tillsammans, “kommentarer”) samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa villkor av tjänsten.

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot utomståendes rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy.

SEKTION 11 – FELAKTIGHETER OCH BRISTER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats som har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spamma eller skrapa  (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

SEKTION 13 – FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte eller intygar att din användning av vår tjänst är oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “som det är” och “som tillgängligt” för din användning, utan någon garanti, eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska smart-butik, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell , eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de bygger på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll , eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

SEKTION 14 –SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla smart-butik skadligt och våra moderföretag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda från alla krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon utomstående på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en utomstående.

SEKTION 15 – SEVERABILITET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen anses vara avskild från dessa villkor. av tjänsten, kommer ett sådant beslut inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

SECTION 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med uppsägningsdagen; och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

SEKTION 17 – HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, som ersätter tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

SEKTION 19-  KONTAKT INFORMATION

Frågor om Allmänavillkoren kan skickas till:

  • E-post adress: contact@smart-butik.com
Kundvagn
Start typing to see products you are looking for.